Publisert:

Mye skal skje på jernbanen i Rogaland i sommer

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) skal også denne sommeren foreta omfattende arbeider for å fornye jernbanen mellom Moi og Stavanger. Dette betyr også redusert togtilbud i sommermånedene.

Sporarbeid Jærbanen
FOTO: Bane NOR 

Årets sommerjobb på jernbanen begynner om morgenen 18.juni og går fram til kvelden 12.august. I løpet av dette tidsrommet skal det jobbes med en rekke tiltak for å fornye jernbanen i Rogaland.

Sandnes-Stavanger

Arbeidene mellom Sandnes og Stavanger vil gi Bane NOR anledning til å fullføre installasjon og testing av et nytt signalsystem. Signalsystemet Thales som skal tas i bruk 13. august vil gi jernbanen flere fordeler:
• Færre tekniske feil knyttet til signalanlegg og tilhørende komponenter.
• Bedre og mer fleksibel håndtering av togtrafikken, spesielt ved avvik i oppsatte togavganger.
• Mulighet for bedre kapasitet; det nye signalanlegget åpner for å kunne kjøre flere tog på dobbeltsporet Sandnes-Stavanger.

Det skal jobbes døgnet rundt i denne perioden, men de mest støyende aktiviteter vil hovedsakelig bli utført de tre første ukene. I forkant av arbeidene, vil jernbanens nærmeste naboer få et infoskriv med nærmere informasjon dersom de blir berørt av støyende arbeider eller nattarbeider.

Disse arbeidene skal utføres under sommerbruddet på Jærbanen mellom Sandnes og Stavanger:
• Demontering av eksisterende signalanlegg med tilhørende komponenter og kabler.
• Installasjon og testing av nytt signalanlegg mellom Klepp og Stavanger.
• Arbeider med spor og kontaktledning på stasjonene Sandnes og Stavanger. • Sveising av skinnegangen flere steder mellom Klepp og Sandnes.

Egersund – Sandnes

Sørlandsbanens prosjekt- og driftsorganisasjon skal bruke tiden til vedlikehold- og fornyelsesprosjekter på denne strekningen. Det største arbeidet i regi av Sørlandsbanen er arbeidet med Launes bru. I de seks første ukene i sommerbruddet vil det foregå forberedende aktiviteter inklusive støping av landkar på Launes. Dette klargjører for skifte av brua, noe som er planlagt i slutten av august.

Lenger vest på strekningen vil driftsorganisasjonen være opptatt med sville- og skinnebytte, fornyelse av signaler, skifte av sporfeltreleer, fornyelse av sporvekselvarme og generisk vedlikehold.

Sørlandsbanen Vest jobber konstant med utfordringer knyttet til vedlikehold av Norges tettest trafikkerte enkeltspor. Arbeidet Sørlandsbanen Vest får gjort i sommer er arbeid som ellers måtte vært gjort på nattestid eller mellom togene, men oppholdet i togtrafikken i sommer gjør at vi får utført mer vedlikehold for pengene.

Moi – Egersund (19.juni – 9.august)

På denne strekningen fortsetter arbeidet med å fornye strømforsyningsanlegget på Sørlandsbanen. I 2016 sto strekningen Egersund - Sandnes ferdig, og siden i fjor sommer har det pågått boring av fundamenter til nye master mellom Moi og Egersund. Her kan du se en film om arbeidet.

De gamle tremastene ble satt opp på midten av 50-tallet, men i sommer kommer nye på plass. 950 master skal flys inn med helikopter på dagtid. På strekningen er det også 19 tunneler som skal få nytt oppheng i tillegg til kontaktledning, og det skal bygges sju nye autotransformatorer (AT). 

Autotransformatorene står plassert ca. hver tiende kilometer langs banen, og gir en jevnere og mer stabil strømforsyning til togene enn den gamle typen kontaktledningsanlegg. Dette betyr at det kan kjøres flere og tyngre tog, noe som ikke minst er viktig for godstrafikken.

Strømforsyningsanlegget på strekningen skal stå ferdig i løpet av 2018.

Statens Vegvesen med to bruprosjekter over jernbanen i sommer

Statens Vegvesen jobber for tiden med to bruprosjekter over sporet i Sandnes. Begge disse prosjektene nyter godt av sommerbruddet og unngår da egne brudd for å gjennomføre sine arbeider. Det ene prosjektet, E39 Hove-Sandved er i ferd med å ferdigstilles og bruker bruddet til å fjerne en kulvert over sporet og bygge opp kontaktledningsanlegg på nytt.

Det andre prosjektet, Rv. 44 Skjæveland–fv. 505 Foss-Eikeland er i oppstartsfase og vil i siste del av bruddet etablere midlertidig senkning av kontaktledningsanlegg i hovedsporet forbi Ganddal godsterminal.

Hvordan skal de reisende forholde seg?

For å sikre et best mulig tilbud for flest mulig har NSB inngått avtale med Kolumbus om buss for tog mellom Stavanger og Sandnes. Det betyr bytte i Sandnes sentrum for enkelte, som er helt nytt.

– NSB kjører busser som håndterer av- og påstigning på jernbanestasjonene mellom Egersund og Sandnes, og kjører deretter direkte til Stavanger. Reisende sør for Sandnes som skal av/på mellom Sandnes og Stavanger må bytte til Kolumbus buss i Sandnes sentrum. På denne måten blir også tilbudet mest mulig miljøvennlig og veiene, som allerede er fulle i rush, blir minst mulig belastet, forklarer markeds- og kommunikasjonssjef i NSB Sør Dag Brekkan, og fortsetter:

- Kunder kan gå av og på Kolumbus sine busser mellom Sandnes Sentrum og Stavanger som de vil med NSB-billett.

Nytt med bytte i Sandnes

Dette er helt nytt så NSB vil ha kundeveiledere i Sandnes Sentrum og Stavanger for å være tilgjengelig for reisende med spørsmål. Arbeidene til Bane NOR begynner før sommerferien starter, så NSB har også mange pendlere å ivareta.

- For å sikre at alle reisende kommer med i rushtid vil NSB kjøre enkelte bussavganger som følger hele togreisen på strekningen Egersund – Stavanger. Det vil derfor være enkelte unntak i rushtid der pendlere slipper å bytte buss i Sandnes. I tillegg vil både vi og Kolumbus ha reservebusser tilgjengelig i Sandnes sentrum og Stavanger for å sikre at alle kommer med, sier Brekkan.

Hvordan finne beste reiserute i rushtid

- Både vi og Kolumbus har mange pendlere som vi er svært opptatt av å tilby et best mulig tilbud også under arbeidene. Derfor er det forskjellig tilbud i rushtid og vi anbefaler kunder som skal ut å reise å søke opp sin strekning på nsb.no eller i NSB-appen i god tid før avreise for å få best mulig reiserute til ønsket tidspunkt, forklarer Brekkan.

Regiontog

NSB kjører busser for Regiontog mellom Stavanger og Moi. -Som tidligere stopper ikke disse bussene på Jåttåvågen. Her henvises det til buss for lokaltog til Stavanger eller Sandnes Sentrum for buss videre.  Bussene ut fra Stavanger vil ha 20 minutter tidligere avgang enn normalt. NSB-appen og nsb.no er oppdatert med nye rutetider, så det skal være enkelt å orientere seg, sier Brekkan.

NSB-appen og nsb.no blir fortløpende oppdatert med reiseinformasjon.

Kontaktpersoner for presse:

NSB
Dag Brekkan
Markeds- og kommunikasjonssjef i NSB Sør
Tlf. 916 77 521, Epost:  dag.brekkan@nsb.no

Bane NOR
Torgald Sørli
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 472 39 469, E-post: sortor@banenor.no