Publisert:

Kjører så mange tog som vi klarer

NLF (Norsk Lokomotivmannsforbund) mener NSB kunne kjørt langt flere avganger på Østfoldbanen etter opptrapping av streiken, enn det NSB sier er mulig. Det er ikke riktig.

– Grunnen til at togene på Østfoldbanen står er fordi lokførerne streiker. Og på bakgrunn av det jobber våre planleggere på spreng for å håndtere streiken på en best mulig måte for kundene våre, med de ressursene vi har som følge av streiken, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB. - Derfor mener vi mener dette er å sette problemstillingen på hodet, uttaler han.

Tilgang på tog
- Så er det riktig at vi har ansatte på jobb som kan kjøre tog, men da må de ha tog tilgjengelig. For en konsekvens av lokførerstreiken er også at togene ikke står der de skulle stått for å få til riktig trafikkavvikling. - Videre har vi også en utfordring i sykefravær blant lokomotivførerne som ikke er i streik, forteller Isaksen videre.

Sikkerheten avgjørende
- En annen viktig årsak til at vi ikke kan kjøre tog på Østfoldbanen når streiken trappes opp, er sikkerheten på stasjonen. – Med få tog og svært mange reisende, betyr det en svært uoversiktlig situasjon på stasjonene og for oss er det svært viktig at det driftsopplegget vi setter opp er forsvarlig, understreker Isaksen.

- Så beklager vi igjen de konsekvensene streiken får for de reisende, vår ønske er å kjøre tog og vi har ikke noe ønske om å tilspisse situasjonen, fremhever Isaksen. – Det er streiken som er hovedproblemet, hvor vi håndterer situasjonen på en best mulig måte fra dag til dag, med de ressursene vi har og de utfordringene streiken gir oss, avslutter konsernsjefen.