Publisert:

Sikkerhet stopper innsatstogene på Haga stasjon

For å ivareta passasjerenes sikkerhet har Bane NOR besluttet å stenge midtplattformen på Haga stasjon på Kongsvingerbanen fra mandag 9. oktober. Det betyr at to avganger med innsatstog om morgenen fra Haga mot Oslo og to avganger fra Oslo om ettermiddagene ikke vil slippe av eller ta på passasjerer. Øvrige tog går som normalt.

Etter en sikkerhetsvurdering av samtlige jernbanestasjoner i Norge med midtplattform hvor det krysser tog, er det besluttet å stenge midtplattformen på Haga stasjon på Kongsvingerbanen. Haga stasjon har en smal midtplattform som iser lett om vinteren og sikten på stasjonen er dårlig. I tillegg har vi hatt tilløp til alvorlige hendelser knyttet til bruken av midtplattformen på Haga. Av alle stasjoner med midtplattform som er risikovurdert, kommer Haga dårligst ut.

- Vi beklager at de reisende som bruker innsatstogene til og fra Haga blir rammet på denne måten, men i denne saken setter vi hensynet til liv og helse først. Vi er kjent med at det har vært hendelser på Haga stasjon knyttet opp mot bruken av mellomplattformen som kunne ha utviklet seg til en alvorlig ulykke med tap av menneskeliv som ytterste konsekvens, sier trafikkdirektør Bjørn Kristiansen i Bane NOR.

Innsatstogene har etter ruteplanen kryssing på Haga. Da kjører de inn på spor to og reisende som skal av eller på må benytte mellomplattformen. Alle øvrige persontog stopper til hovedplattformen, og de berøres derfor ikke av denne beslutningen. Togene som fra mandag av ikke betjener Haga er avgangen kl 06:47 og 07:48 mot Oslo og avgangene fra Oslo S kl 15:32 og 16:32. Togene vil fortsatt stoppe på Haga stasjon for kryssing, men det blir altså ikke mulig å gå av eller på.

NSB vil fra mandag av og inntil videre erstatte avgangene med innstastogene på Haga med en bussløsning mellom Haga og Rånåsfoss, og det vil være en egen kundeveileder til stede på stasjonen om morgen og ettermiddag neste uke. Se NSBs nettsider for avgangstidene for bussene.

Personovergangen mellom plattformene på Haga blir tatt bort, mens mellomplattformen fortsatt blir stående fordi Haga stasjon er fredet.