Publisert:

Finse stasjon består

Flere medier skriver at NSB legger ned driften av Finse stasjon og at det ikke lenger vil være folk på stasjonen etter 1.oktober. Det er ikke riktig.

Det er stort engasjement rundt Finse stasjon, noe vi i NSB setter pris på og har stor forståelse for. I den forbindelse ønsker vi å understreke at stasjonen og det den representerer, ikke blir borte. Det er billettsalget over skranke som nå opphører.

At våre ansatte har tatt ansvar er vi glade for, selv om noe av dette er oppgaver utenfor NSBs ansvarsområde. Vi følger interessert den diskusjonen som nå følger av at vi endrer vårt billettsalg og er glade for at flere aktører engasjerer seg og kommer til orde.

Flere aktører på Finse
Sammen med NSB er også Jernbaneverket og Finse 1222 aktører på Finse stasjon, og tar sammen hånd om oppgaver på stasjonen. Nylig gjennomførte Jernbaneverket en anbudsprosess knyttet til å samle og ivareta oppgaver på Finse. Dette anbudet vant Finse 1222. På bakgrunn av dette skal de som er knyttet til Finse stasjon vite at de også blir ivaretatt etter 1. oktober, selv om NSB ikke lenger har et betjent billettsalg. Det betyr blant annet at alle som kommer til Finse også i fremtiden møter et varmt og rydding venterom.

Når det gjelder beredskap har det vært med i den totale vurderingen. Togene på Bergensbanen har den senere tiden fått ekstra utstyr om bord, våre ansatte har god opplæring og er dermed godt rustet om noe skulle skje. Jernbaneverket har også plassert ut utstyr på Finse stasjon. Videre har nødetatene og Røde Kors beredskapsordninger om noe skjer i høyfjellet og er tilgjengelig for de som trenger det.

Vi har i prosessen også hatt samtaler med Posten, som ønsker å opprettholde post i butikk på Finse. Vi er kjent med at Posten har hatt samtaler med en aktør på Finse om dette.

Vårt personale om bord i togene hjelper også til i forbindelse med av- og påstigning. Videre er godshåndtering på Finse et forhold mellom godstransportøren og hotellet, og samtaler om løsninger er godt i gang.

Med dette som bakgrunn, vil det fortsatt være et levende miljø på Finse stasjon, også etter 1. oktober.