Publisert:

Arbeid på Bergensbanen 13.mars-2.april

Fra 13. mars om kvelden og til og med første helgen i april skal det foregå mye arbeid på Bergensbanen mellom Bergen og Voss. For mange avganger vil det være buss for tog, men i deler av perioden er banen stengt bare på dagtid.

Det er først og fremst prosjektet med byggingen av nye Ulriken tunnel som trenger å ha sporet periodevis fritt for tog i denne tiden.

Mye skjer på Arna stasjon

I Arna skal byggeprosjektet rive veibroen fremfor tunnelåpningen til eksisterende Ulriken tunnel. Dette er en omfattende jobb, blant annet fordi kontaktledningsanlegget til togene må demonteres og settes opp igjen for å komme til arbeidsområdet med maskiner. Selve rivingen av den armerte betongbroen vil også være svært støyende og må foregå delvis om natten.

For å forberede ombyggingen av Arna stasjon og sporene til ny tunnel, skal to av sporene og tilhørende ledningsanlegg på stasjonen rives.

Ellers er det bygget en midlertidig plattform som skal benyttes i byggeperioden på Arna stasjon, og denne åpner allerede mandag 20. mars.

Inne i eksisterende Ulriken tunnel skal man benytte den togfrie perioden til å bore hull gjennom til den nye tunnelen til kabler for strømforsyning fra den nye omformerstasjonen som bygges i Arna.

Arbeid i Bergen

I Fløen i Bergen skal man bygge en teknisk tunnel under hovedsporet , og også legge inn en ny sporveksel i krysset til godssporet til Kronstad.

Inne ved Bergen stasjon skal det også foregå arbeid med spor og kontaktledningsanlegg i hele perioden.

Vedlikehold på strekningen Bergen-Voss

I tillegg gjør Bane NOR en del vedlikeholdsarbeid mellom Bergen og Voss. På planen står blant annet skogrydding, drenering, rassikring og rutinekontroller av spor og ledninger.

Se opp for tog!

Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. I perioder vil også godstog passere. Alle som bor og ferdes langs jernbanen må være like forsiktige som ellers.

Mer informasjon

Informasjon om hvilke tog som fortsatt vil gå i perioden, og om alternativ transport finnes på NSB sine nettsider her.

Kontaktpersoner ved spørsmål: • Buss for tog: Henning Lirhus, NSB – e-post: Henning.Lirhus@nsb.no - tlf. 916 66 064 • Arbeidet med nye Ulriken tunnel: Ingvild Eikeland, Bane NOR – e-post: Ingvild.Eikeland@banenor.nor, tlf. 982 49 707 • Vedlikeholdsarbeidet: Ingunn Halvorsen, Bane NOR – e-post: Ingunn.Halvorsen@banenor.no - tlf. 970 89 209

Publisert: