Publisert:

Antall togreiser fortsetter å øke

Tall for årets åtte første måneder viser at svært mange fortsatt velger toget til jobb, ferie og fritid. 41 465 992 reiser er gjort med NSB ved utgangen av august 2017, en økning på 1, 7 prosent sammenlignet med samme periode 2016. Tallene er uten NSB Gjøvikbanen.

 - Vi er svært glade for at så mange velger toget og kommer tilbake til NSB år etter år, sier Arne Fosen, Konserndirektør for NSB Persontog. – Vi har i flere år hatt en fantastisk utvikling i antall reiser som følge av et utvidet rutetilbud og flere tog og jobber hver dag for å ha et attraktivt og oppdatert togtilbud, sier konserndirektøren.

Arbeider på jernbanen
Mange har de siste årene fått reisen påvirket av planlagte arbeider, noe som også vil påvirke togreiser i årene fremover. – Dette gjør noe med hverdagen til dem som bruker toget. Dette har vi stor forståelse for og vi arbeider med å gjøre ulempene så små vi kan for de reisende. Samtidig ser vi frem til at Bane NORs arbeider gir oss og de reisende et enda mer stabilt og utvidet togtilbud, understreker Fosen.

NSBs ansatte får skryt fra kundene
NSB jobber målrettet med å gi enda bedre service og den overordnede kundetilfredsheten med NSB Persontog er denne høsten på 75 poeng, noe som betyr at kundene stort sett er svært fornøyde.

- Vi har flotte ansatte som leverer godt hver dag. Ved å spørre kundene om hvordan de opplever oss, får vi også helt konkrete og viktige tilbakemeldinger som viser både hvor vi jobber godt og hvor vi kan forbedre oss, fortsetter Arne Fosen. - At vi får så gode resultater etter en sommer med store planlagte arbeider og en høst med utfordrende infrastruktur, samtidig som organisasjonen er i endring, er ekstra gledelig, avslutter Fosen.

Kundetilfredshetsindeksen (KTI) utarbeides på bakgrunn av en omfattende spørreundersøkelse blant passasjerer på de ulike togstrekningene. Undersøkelsen gjøres to ganger i året. Et resultat under 60 poeng regnes som svakt, over 70 poeng regnes som godt og 75 poeng eller bedre anses for å være et meget godt resultat hvor kundene er svært fornøyd eller begeistret. Via TNS Gallup benytter NSB en internasjonalt anerkjent målemetodikk lik Norsk Kundebarometer (Handelshøyskolen BI).

Under finner du en oversikt over trafikkutviklingen og KTI for hver enkelt strekning.

NSB Nord
NSB Nord leverer de beste resultatene av NSBs fire regioner og har hatt et svært høyt nivå i mange år. Overordnet KTI er på 81 og kommer som følge av stabilt god leveranse og bedre tilfredshet med alternativ transport, i tillegg til en mer positiv opplevelse av billettkjøpet. Kundene opplever tjenestene region Nord tilbyr mer attraktive enn tidligere, og er gjennomgående godt fornøyd med leveransen. KTI er stabilt høy på pendlerstrekningene og kundene forteller om god service, tilgjengelig ombordpersonale og god informasjon underveis.

For ytterligere informasjon, kontakt Hilde Lyng, markeds- og kommunikasjonssjef NSB Nord, på telefon 916 72 135

NSB Regiontog mellom Oslo og Trondheim
I togene mellom Oslo og Trondheim var det 0,5 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 538 929 reisende i perioden

KTI på 81, samme som for våren 2017

Kundene er fornøyd med personalet, komfort om bord, informasjon og materiell og de er fornøyd med NSBs håndtering av alternativ transport. De ønsker bedre informasjon ved avvikssituasjoner.

NSB Regiontog på Nordlandsbanen, Trondheim – Bodø
På NSB Regiontog på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø var det 1,1 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 325 784 reisende i perioden.

KTI går fra 80 til 78 fra vårens måling

Kundene mindre fornøyd med ved avvikssituasjoner, i tillegg til kupekomfort.

NSB Regiontog på Rørosbanen, Hamar - Røros
På NSB Regiontog på Rørosbanen var det 4, 7 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 196 458 reisende i perioden

KTI øker fra 76 til 80 fra vårens måling

Kundene er fornøyd med togtypen og stabilt god leveranse

NSB Regiontog på Raumabanen, Dombås - Åndalsnes
På NSB Regiontog på Raumabanen var det 2, 5 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 89 440 reisende i perioden

KTI går fra 86 til 84 fra vårens måling

Kundene er noe mindre fornøyd med informasjon under avvik, og lavere opplevd punktlighet.

NSB Lokaltog i Trøndelag
På NSB Lokaltog i Trøndelag mellom Lundamo/Lerkendal - Steinkjer var det 9, 5 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 891 413 reisende i perioden

KTI går fra 82 til 83 fra vårens måling

Stabilt god leveranse, og kundene forteller om vesentlig bedre avviksinformasjon Passasjerene på strekningen opplever NSB som god leverandør av transporttjenester som møter kundenes forventninger

Trondheim og Røros
På NSB Lokaltog mellom Trondheim og Røros var det 2,1 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 89 260 reisende i perioden

KTI går fra 79 til 81 fra vårens måling

Kundene er fornøyd med avvikshåndtering, både i alternativ transport og informasjon og billettkjøpet vurderes langt bedre enn tidligere.

Trondheim og Storlien
På NSB Regiontog mellom Trondheim og Storlien var det 22, 5 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 30 181 reisende i perioden

KTI går fra 75 til 79 fra vårens måling

Kundene er mer fornøyd med alternativ transport enn tidligere.

NSB Lokaltog mellom Bodø og Rognan
På NSB Lokaltog mellom Bodø og Rognan var det 13, 6 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 80 500 reisende i perioden

KTI går fra 80 til 87 fra vårens måling.

Kundene er fornøyd med materiell og punktlighet

NSB Vest
KTI-målingen høsten 2017 er den beste høstmålingen NSB Vest noensinne har gjort. Resultatet for høsten 2017 er 77, hele 6 poeng bedre enn høsten 2016. Kundene har en vesentlig bedre opplevelse av ombordpersonalet, i tillegg til at informasjonen de har fått på stasjonen og på toget er bedre, og håndteringen av alternativ transport har fungert godt. Kundene opplever også at billettkjøpet fungerer bedre enn tidligere.

For ytterligere informasjon, kontakt Henning Lirhus, markeds- og kommunikasjonssjef NSB Vest, på telefon 916 66 064

NSB Regiontog på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen
I togene mellom Oslo og Bergen var det 5,3 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 826 256 reisende mellom Oslo og Bergen i perioden.

KTI går fra 82 til 80 fra vårens måling

Den gode målingen skyldes jevnt over god leveranse, og spesielt bra på avvikshåndtering og informasjon, informasjon på stasjon og stasjonsområdet, og kundenes opplevelse av ombordpersonalet.

NSB Lokaltog i Bergen
På NSB Lokaltog Bergen - Voss - Myrdal var det 5,0 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 760 771 reisende i perioden

På NSB Lokaltog Bergen - Arna var det 0,9 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 398 226 reisende i perioden

KTI går fra 76 til 75 fra vårens måling

Kundene er fornøyd med informasjon på tog og på stasjon, vesentlig bedre oppfattelse av stasjonsområdet generelt, sterk positiv utvikling i hvordan kundene oppfatter ombordpersonalet, og at kundene opplever et enklere billettkjøp. Alternativ transport vurderes bedre enn tidligere.

NSB Sør
NSB Sør leverer høsten 2017 svært gode resultater, særlig på Jærbanen, og oppnår en KTI på 79 poeng. Dette er en nedgang på to poeng fra vårens måling. I NSB Sør er kundene mer fornøyd med alternativ transport og generell informasjon ved avvik og det er en positiv endring i opplevelsen av rutetilbudet. Kundene er godt fornøyd med informasjon på toget og ombordpersonalet. Kundene vurderer sommerens avvik som godt håndtert. Kundene er mindre fornøyd med punktlighet, serveringstilbudet og materiell.

For spørsmål, kontakt Dag Brekkan, markeds- og kommunikasjonssjef NSB Sør, på telefon 916 77 521

NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger
På NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger var det 1,6 prosent færre kunder de første åtte månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 685 090 reisende mellom Oslo og Stavanger i perioden

Samlet KTI for Sørlandsbanen er 81.

Oslo – Kristiansand: KTI går fra 82 til 81 fra vårens måling

Kristiansand – Stavanger: KTI går fra 83 våren -17 til 81 høsten -17

Kundene forteller om bedre opplevelse av rutetilbudet, og god vurdering av alternativ transport og informasjon under avvikene. Kundene vurderer materiellet noe dårligere. Utfordringene på Jærbanen gjør at opplevd punktlighet vest for Kristiansand vurderes dårligere

NSB Lokaltog i Stavanger
På NSB Lokaltog mellom Stavanger og Egersund var det 3,2 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 2 380 031 reisende i perioden

KTI går fra 78 til 77 fra vårens måling

Flere og flere opplever å få den leveransen som er lovet, det bidrar til bedre oppfattelse av det rutetilbudet som finnes, og flere tilgjengelige sitteplasser. Håndteringen av sommeravviket vurderes relativt bra, men kundene ønsker bedre informasjon underveis.

NSB Lokaltog på Arendalsbanen
På NSB Lokaltog mellom Arendal og Nelaug var det 0,4 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 46 875 reisende i perioden

NSB Øst
KTI i NSB Øst gjør den beste høstmålingen noensinne og det nest beste resultatet NSB Øst har målt. De aller fleste strekningene står seg sterkt. Vi får likevel merke kundenes frustrasjon med sommeravvik og påfølgende oppståtte avvik på østsiden av Oslo. NSB Øst har en samlet KTI på 71 poeng.

NSB Øst får en god KTI blant annet som følge av bedre gjennomført alternativ transport og stabilt høy leveranse på mange viktige områder som ombordpersonell, kupekomfort og informasjon om bord på toget. NSB Øst har mye å gå på i operativ informasjon ved avvikssituasjoner og generell informasjon på stasjon, i tillegg til bedre opplevd punktlighet for kunden. Kundene opplever at billettkjøpet fungerer bedre enn tidligere.

For ytterligere informasjon, kontakt Mari Bragstad, markeds- og kommunikasjonssjef NSB Øst, på telefon 916 62 766

Linje R 20 NSB Regiontog Oslo – Halden (Göteborg)
På NSB Regiontog på Østfoldbanen (Oslo – Halden) var det 14, 4 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det i perioden registrert 1 527 604 reisende på strekningen Halden – Oslo. Reisende på NSB Lokaltog på Østfoldbanen er ikke regnet inn.

KTI for Oslo - Halden går fra 75 til 71 fra vårens måling

NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg
NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg hadde 16, 7 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 163 385 reisende mellom Halden og Göteborg i perioden.

KTI for Oslo - Gøteborg går fra 78 til 74

Kundene er samlet for Oslo Halden - Gøteborg mindre fornøyd med avviksinformasjon og alternativ transport, opplevd punktlighet, vurdering av materiellet og plass i toget.

Linje R10 NSB Regiontog Drammen – Lillehammer
På NSB Regiontog mellom Drammen og Lillehammer var det 19, 9 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 3 532 160 reisende mellom Drammen og Lillehammer i perioden.

KTI går fra 80 til 78 fra vårens måling

Kundene våre opplever at rutetilbudet fungerer godt, og de er også mer fornøyd med materiellet. De er mindre fornøyd med opplevd punktlighet

Linje R 11 NSB Regiontog Eidsvoll - Skien
På NSB Regiontog på Vestfoldbanen var det 3, 3 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 4 159 907 reisende på R11 mellom Eidsvoll og Skien i perioden.

KTI går fra 77 til 73 fra vårens måling.

Kundene mindre fornøyd med opplevd punktlighet, avvikshåndtering både i form av alternativ transport og informasjonen underveis, i tillegg til noe dårligere vurdering av materiellet.

NSB Lokaltog mellom Porsgrunn – Notodden
NSB Lokaltog mellom Porsgrunn – Notodden hadde 33,3 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 28 242 reisende i perioden

Overordnet KTI på strekningen er 70

NSB Lokaltog i Osloområdet
NSB Lokaltog i Oslo-området hadde 1, 4 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 23 884 474 reisende i perioden.

Overordnet KTI på Lokaltog i Osloområdet er 68

Linje L1 Spikkestad – Lillestrøm
L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm hadde 2, 0 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 6 206 759 reisende i perioden

KTI går fra 73 til 71 fra vårens måling

Kundene er mindre fornøyd med opplevd punktlighet, samt materiell. Kundene mer fornøyd med billettkjøp

Linje L2 Stabekk – Ski
L2 mellom Stabekk og Ski hadde 1, 0 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 4 162 159 reisende i perioden

KTI går fra 63 til 58 fra vårens måling

Vi utfordres av planlagte og ikke planlagte avvik, samt tilbakemeldinger på materiellet. Kundene er mindre fornøyd med tilgjengelige sitteplasser og rutetilbud. Kundene er mer fornøyd med NSBs håndtering av alternativ transport og billettkjøp

Linje L12 Kongsberg – Eidsvoll
L12 mellom Kongsberg og Eidsvoll hadde prosent 15, 8 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 4 023 812 reisende i perioden

KTI går fra 75 til 74 fra vårens måling.

Kundene er mer fornøyd med håndteringen av alternativ transport og billettkjøpet, og mindre fornøyd med informasjon på stasjon og opplevd punktlighet.

Linje L13 Drammen – Dal
L13 mellom Drammen og Dal hadde 0, 9 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 4 311 500 reisende i perioden

KTI går fra 73 til 74 fra vårens måling.

Kundene er mindre fornøyd med alternativ transport. Rutetilbudet, ombordpersonalet og billettkjøpet får mer positive tilbakemeldinger

Linje L14 Asker – Kongsvinger
L14 mellom Asker og Kongsvinger hadde 7, 8 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 1 959 536 reisende i perioden

KTI holder seg på 73, samme som vårens måling

Kundene er fornøyd med punktlighet, materiell, personale og informasjon om bord. Kundene vurderer håndteringen av alternativ transport bedre enn før og er mer fornøyd med billettkjøpet

Linje L21 Stabekk – Moss
L21 mellom Stabekk og Moss hadde 4, 6 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 2 125 067 reisende i perioden

KTI går fra 68 til 63 fra vårens måling

Kundene er mindre fornøyd med opplevd punktlighet, informasjon under avvik og informasjon på stasjonen. De er mer fornøyd med håndteringen av buss for tog de har en bedre opplevelse av billettkjøpet.

Linje L22 Skøyen – Mysen
L22 mellom Skøyen og Mysen hadde 0, 3 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 1 095 641 reisende i perioden

KTI går fra 66 til 62 fra vårens måling

Kundene er mindre fornøyd med håndtering av alternativ transport, informasjon ved avvikssituasjoner og opplevd punktlighet, samt materiell.