Offentlig journal

NSBs offentlige journal oppdateres ukentlig og legges ut så snart den er kvalitetssikret.

Av sikkerhetmessige årsaker er ikke journalen tilgjengelig mer enn to måneder etter at den er lagt ut.

Journalene er tilgjengelig på  nsbkonsernet.no

Her kan du lese mer om Offentlighetsloven .