Personvern i NSB

I NSB tar vi personvern på alvor. Det handler om vår respekt for deg som passasjer og din tillit til oss som selskap. På denne siden kan du lese om våre prinsipper for personvern, om dine rettigheter som kunde og om hvorfor vi samler personopplysninger.

Våre prinsipper for personvern

 • Vi skal behandle personopplysninger på en lovlig, rettferdig og åpen måte.
 • Vi skal kun hente inn personopplysninger som er relevante for våre kunders reiser og kundeforhold hos oss.
 • Vi henter ikke inn mer personopplysninger enn nødvendig.
 • Personopplysninger som vi har hentet inn skal være oppdaterte og korrekte.
 • Personopplysninger som vi har hentet inn skal slettes når det ikke lenger er behov for dem.
 • Personopplysninger som vi har hentet inn skal behandles konfidensielt.
 • Vi selger aldri personopplysninger til tredjeparter.
 • Våre kunder har rett til å få innsyn i personopplysninger knyttet til sitt kundeforhold. De skal kunne få en kopi av disse, og kan velge å slette dem fra våre systemer.

Hva er mine rettigheter?

Rett til innsyn og rett til dataportabilitet

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. 

Du som har en kundeprofil
Om du allerede har en profil hos oss kan du logge på Min Side for å se hvilken informasjon vi har lagret om deg. Du har også rett til å kunne laste ned en komplett liste over informasjonen i et maskinlesbart format, slik at du kan overføre denne til andre.

Du som ikke har registrert deg 
Mange som reiser med oss velger å ikke lage en brukerprofil hos oss. Dersom du reiser med oss uten å ha laget en brukerprofil, kan du ikke bruke NSB-appen eller Min Side på NSB.no for å be om innsyn, endre, slette eller laste ned personopplysninger. 

Hvis dette gjelder deg må du henvende deg til vårt kundesenter på tlf 61 05 19 10.

Rett til korrigering og sletting

Du kan kreve at vi retter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle. Du kan også kreve å få slettet kundeprofilen din. I så fall vil vi ikke kunne sende deg reisevarslinger eller levere tilleggstjenester til deg.

Rett til begrensning

Du har rett til å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger, for eksempel dersom du mener behandlingen er ikke følger gjeldende lover og regler, eller at opplysningene er feil. 

Rett til å trekke tilbake samtykke

Det enkelt å trekke tilbake et samtykke du har gitt til behandling av dine personopplysninger. 
Gå til Min Side for å administrere dine samtykker

Rett til innsigelse 

Du har rett å protestere på vår behandling av dine opplysninger. For eksempel kan du be om at en sak som behandles automatisert i våre kundesystemer, blir behandlet manuelt. 

Hva brukes personopplysningene til?

Personopplysningene brukes hovedsakelig til å tilby deg togbilletter, gi deg god kundeservice eller hvis du ønsker refusjon / erstatning.

Vi bruker også opplysningene til å forbedre tjenestene våre, slik at du skal få en best mulig opplevelse hos oss.

Nedenfor følger en liste av forskjellige behandlingsaktiviteter, og hvilke opplysninger vi samler inn for hver enkel aktivitet:

Kjøp og endring av billetter

Når du kjøper en billett eller et reisekort hos oss, inngår vi en avtale med deg. For å kunne oppfylle vår del av avtalen må vi ha informasjon om deg og dine billetter. For å kunne varsle deg dersom toget blir kansellert eller forsinket, må vi ha tilgang til dine profildata. For at du selv skal kunne endre en billett du har kjøpt, må vi ha tilgang til dine aktive billetter.

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • Kundenummer
 • Betalingsinformasjon
 • Ordredata om dine reiser, bestillinger, billetter, osv.

Dersom du ønsker å reise med toget uten å gi oss informasjon om deg selv, kan du kjøpe enkeltbilletter i automatene på stasjonene. Da vil vi ikke ha noe informasjon om deg som reisende, men dette betyr også at vi ikke vil ikke kunne varsle deg dersom toget blir kansellert eller forsinket.

Administrasjon av din kundeprofil

For at du enkelt skal kunne administrere betalingsmåter og favorittstrekning i din kundeprofil, trenger vi å knytte sammen informasjon om hvem du er, hvilke betalingsmåter du bruker og hvilke strekninger du har satt som favoritter.

For at du enkelt skal kunne administrere dine billetter på Min side, må vi ha tilgang til dine aktive og utløpte billetter.

Dette er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg om bruk av kundeprofil. 

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • Kundenummer
 • Betalingsinformasjon
 • Ordredata om dine reiser, bestillinger, billetter, osv.
 • Kryptert passord for din brukerkonto hos NSB
 • Togstasjonene du reiser mellom
 • Historikk om bruk av NSB.no
 • Informasjon om NSB-appen og din bruk av denne

Håndtering av kundehenvendelser

Vi må behandle dine personopplysninger for å kunne svare på henvendelser fra deg som kunde via sosiale medier, e-post, webskjema, brev, chat og telefon, for eksempel om bestillinger, endringer, klager, tilbakemeldinger og refusjonssaker. Dette er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne automatisere håndteringen av dine saker for refusjon og/eller erstatning - dette for å kunne svare deg raskere.

Vi må også kunne sjekke hva du har gjort på NSB.no og i NSB-appen for å kunne svare på henvendelser om disse tjenestene, for eksempel ved feilsøking.

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • Kundenummer
 • Fødselsdato
 • Kontonummer, dersom du skal motta erstatning
 • Betalingsinformasjon
 • Ordredata om dine reiser, bestillinger, billetter, osv.
 • Billettdata og eventuelle vedlegg
 • Saksbehandlingsinformasjon

Kundeinnsikt

Dine tilbakemeldinger og innspill om tjenestene våre er viktige for oss. Derfor gjennomfører vi markedsundersøkelser, lager kundeundersøkelser som vi sender ut når reisen din er omme, og tar kontakt med kunder direkte for høre hva de synes om tjenestene våre. For å gjennomføre undersøkelser av høy kvalitet, bruker vi personopplysninger for å velge ut hvem vi skal kontakte. 

For å kunne gi deg forbedrede og nye tjenester har vi rett til å gjennomføre slike undersøkelser dersom du har en kundeprofil. 

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • Kundenummer
 • Fødselsdato
 • Betalingsinformasjon
 • Ordredata om dine reiser, bestillinger, billetter, osv.
 • Informasjon om hva slags mobil du bruker
 • Informasjon om NSB-appen og din bruk av denne

Forbedring og feilsøking

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre digitale løsninger. Dette innebærer blant annet feilsøking og feilretting. Dersom du tar kontakt med oss for å melde inn en feil eller komme med forbedringsønsker, kan vi hente inn dine kontaktopplysninger, samt informasjon om din bruk av vår app. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. 

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kundenummer
 • En anonymisert versjon av din IP-adresse
 • Informasjon om din mobil
 • Informasjon om NSB-appen og din bruk av denne

Utsendelse av relevant reiseinformasjon

Vi sender ut varslinger via SMS, e-post og direkte til NSB-appen på din mobil («pushvarsel»). Du kan selv velge hva slags varslinger du vil motta i innstillingene i NSB-appen. Vi sender deg slike varslinger for å oppfylle avtalen med deg om billett.

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • Kundenummer
 • Ordredata om dine reiser, bestillinger, billetter, osv.
 • Reiseinformasjon
 • Applikasjonsinformasjon

Tilleggstjenester for å forbedre kundeopplevelsen

For å gi deg en bedre kundeopplevelse har vi laget tjenester som gjør det enklere og mer behagelig å reise med oss. Vi tilbyr internett ombord i våre tog, sender ut epost om anleggsarbeider som kan påvirke din reise, tilbyr kart som viser hvor toget ditt befinner seg, og mye mer. Slike tjenester gir vi deg bare når du har samtykket til det. Husk at du når som helst kan trekke tilbake dine samtykker via Min Side og i NSB-appen.

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • Kundenummer
 • Fødselsdato
 • Betalingsinformasjon
 • Ordredata om dine reiser, bestilliner, billetter, osv.
 • Reiseinformasjon
 • Applikasjonsinformasjon
 • Assistansebehov, som kan inkludere helseopplysninger

Markedsføring

Vi benytter forskjellige former for markedsføring for å fortelle deg om reiser som vi tror du kan være interessert i, og for å synliggjøre fordelene med å reise med oss. Slik personalisert markedsføring bruker din reisehistorikk. Dette gjør vi fordi vi ønsker at informasjonen du får fra oss skal være bedre og mer relevant for deg.

Vi vil bare gi deg slik personalisert markedsføring dersom du har samtykket til det. Samtykke kan når som helst trekkes tilbake. Gå til Min Side for å administrere dine samtykker

Vår markedsføring utføres i tråd med kravene i Markedsføringsloven

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • Kundenummer
 • Ordredata om dine reiser, bestillinger, billetter, osv.
 • Reiseinformasjon
 • Applikasjonsinformasjon

Kameraovervåking

Flere av våre tog er kameraovervåket. Hensikten med overvåkingen er å verne om liv, helse og eiendom og forebygge kriminalitet. Videoer blir kun avspilt ved konkret mistanke om straffbart forhold eller dersom politiet ber om innsyn. Etter syv dager slettes videoer automatisk. Tog som har kameraovervåking er merket ved inngangsdørene.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger? (informasjonssikkerhet)
Samferdsel er en kritisk del av vår infrastruktur. Vi er nøye med sikkerheten i våre systemer og tar godt vare på dine personopplysninger gjennom hvordan vi jobber, hvilke leverandører vi samarbeider med og hvilke plattformer vi benytter. Vi gjennomfører tester for å unngå at utenforstående kan trenge seg inn i våre løsninger. Av sikkerhetshensyn går vi ikke inn på nøyaktig hvordan vi jobber eller hva slags løsninger vi benytter.

Deling av personopplysninger
Vi deler noen personopplysninger med Entur, som utsteder våre billetter og med våre betalingsformidlere NETS, Vipps og PayPal. Dette er nødvendig for å kunne tilby deg billetter. Vi kan videre dele visse personopplysninger med andre leverandører som trenger disse for å utføre oppdrag de har fått av oss. Dette kan være konsulentselskaper, reklamebyråer, leverandører av analyseverktøy og lignende.

Ved deling som nevnt over inngår vi alltid avtaler som begrenser leverandørens adgang til bruk av opplysningene, blant annet at opplysningene ikke kan deles videre. 

Personopplysninger vil kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring, for eksempel når det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester. 

Vi vil ikke dele eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet her. Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.

Hvor lenge lagres personopplysningene?
Vi lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig. For eksempel så beholdes profildata så lenge du er aktiv kunde hos oss og slettes når du ikke lenger er en aktiv kunde. 

Hvordan bruker vi informasjonskapsler? 
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse når du bruker NSB.no og appene våre. Les om informasjonskapsler (cookies).

Hva slags tilganger spør våre apper om?
Våre apper spør kun om tilganger som er nødvendige for at de skal fungere og for å tilby deg en god brukeropplevelse. For eksempel, for å kunne vise deg nærmeste stasjon, må appen få tilgang til lokasjonsdata fra mobilen. For å kunne gi deg reisevarslinger, må du gi appen tillatelse til å vise deg varslinger. 

På Google Play-sidene til Android-appene våre finner du en oversikt over tilgangene vi ber om. Når du installerer våre apper for iOS, er det du selv som bestemmer om appen skal kunne gi deg varslinger eller få tilgang til lokasjon. Du kan også trekke disse tilgangene tilbake i iOS' innstillinger. 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig når du reiser med oss og bruker våre tjenester er:

NSB AS
Organisasjonsnummer 981 929 055
Schweigaards gate 23
0191 Oslo

Henvendelser

Lurer du på hvilke personopplysninger vi har hentet inn om deg som kunde, eller ønsker du at vi sletter noe om deg? Logg inn på Min Side

Ved henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte vårt kundesenter på tlf 61 05 19 10.

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger, ta kontakt med vårt personvernombud. Ombudet har som oppgave å sikre at vi følger Personopplysningsloven

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.
Les mer hos Datatilsynet eller send epost til postkasse@datatilsynet.no

Hjelp oss å bli bedre

Er det noe på denne siden som er uklart eller ikke stemmer? Da setter vi pris på din tilbakemelding.

Denne erklæringen er sist oppdatert: 25.02.2019.