Personvern i NSB

Behandling av personopplysninger er i Norge regulert i en egen lov, lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 med tilhørende forskrifter.

Dette regelverket stiller krav til behandling av personopplysninger, og ivaretar din rett til å bli beskyttet mot utidig innblanding i ditt privatliv. Samtidig gir den deg mulighet til å få kontroll og oversikt over opplysninger og informasjon virksomheter har om deg.

NSBs bruk av personopplysninger

NSB tar personvern på alvor fordi det handler om respekt for deg som kunde. Vi behandler personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler. Informasjon om personvern finner du på datatilsynet.no

Opplysningene som NSB mottar om deg vil brukes for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til avtalen med deg. Dette reguleres i personopplysningsloven §8a.

NSB ønsker å yte best mulig tjenester til deg som kunde. Hvis du registrerer deg som kunde på nsb.no/my-profile eller på NSB app, vil du motta relevant informasjon knyttet til reisen du har kjøpt og gjennomføringen av denne. Du vil også motta informasjon om endringer i rutetider og nyheter om eller endringer i elektroniske tjenester du som kunde bruker. Videre vil du motta varslinger du som kunde har spesifisert f.eks. om avvik og innstillinger.

Hvis du samtykker til elektronisk markedsføring vil du i tillegg motta informasjon om gode tilbud og nyheter knyttet til andre produkter og tjenester fra NSB enn de du allerede benytter.

Opplysningene du gir vil utelukkende bli brukt av NSB, som er behandlingsansvarlig. NSB har interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles, og tilgang til informasjonen er sikret med adgangskontroll og passord. NSB engasjerer noen ganger andre firmaer til å yte tjenester som for eksempel utsending og utlevering av post, svar på kundespørsmål, behandle hendelsesregistrering mv. NSB vil i slike tilfelle gi disse firmaene de opplysninger de trenger for å utføre tjenesten, men slike firmaer vil kun behandle opplysninger på vegne av NSB, og kan ikke benytte opplysningene til andre formål enn det som følger av avtalen med NSB.

Opplysningene vil for øvrig ikke utleveres til andre utenfor NSB uten at du har gitt ditt samtykke, eller NSB er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Dersom de er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte NSB Servicesenter på telefon 23 62 02 60 eller ved å sende en e-post via skjema under "Tilbakemeldinger".

Når du laster ned og registrerer deg i Vipps genereres en kode som identifiserer telefonen din. Denne koden kan deles med tredjeparter, herunder Facebook, når du åpner Vipps. Koden er kryptert og benyttes til markedsføringsformål. Den inneholder ikke informasjon om dine transaksjoner.

Underholdningsappen til NSB har tilgang til følgende:

Nettverkskommunikasjon
Mye av informasjonen du som kunde får i appen, krever en nettverkstilgang siden informasjonen hentes fra våre systemer. Nettverkstilgangen kan både være et trådløst nett eller et mobilt nettverk. Tilgangene appen ber om, er tilganger som gjør at brukeropplevelsen for deg som kunde blir enklere og mer brukervennlig.

Telefonens identitet
For avspilling av lydbøker lagres telefonens identitet samt hvilke lydbøker du har lastet ned. Dette er for at vi skal kunne se om lydbøkene lastes ned til unormalt mange enheter for samme bruker, og for senere å ha muligheten for å tilby supplerende tjenester knyttet til dine nedlastninger.

Før Android appen lastes ned blir bruker informert om blant følgende: "...Endre eller slette innhold på disk. Full nettverkstilgang, Forhindre telefonen fra å sove" Det er viktig å poengtere at NSB appen ikke vil slette annen informasjon enn det den selv lagrer. Dette er forklaringer som Google har skrevet når NSB appen bruker noen av Google sine API.