Om NSB/Kontakt oss

Her finner du nyheter fra NSB, kontaktinformasjon, informasjon om NSB-konsernet og om NSB Persontog og arbeidet vi gjør rundt miljø og innovasjon.

 • Kan vi hjelpe deg med noe? Her finner du kontaktinformasjon og kundeservice og muligheten til å gi oss tilbakemelding. Du finner også informasjon om hittegods.

 • Har du lyst til å jobbe i NSB? Hos oss er mulighetene mange! Finn informasjon om karrieremuligheter og ledige stillinger.

 • Persontogvirksomheten i NSB konsernet består av NSB AS, med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og AB Svenska Tågkompaniet.

 • Her finner du pressekontakter, pressemeldinger, pressebilder og designmanual. Du kan også melde deg på nyhetsbrevet vårt. Journalister kan kontakt pressevakten på 88 00 10 00 (For kundehenvendelser, ring 61 05 19 10).

 • Vi er mange som jobber sammen om togtrafikken i Norge. NSB persontog har ansvar for togtrafikken, Bane NOR for skinneganger og stasjoner, mens Norske tog har ansvar for togsettene. Les mer om de ulike aktørene og NSB-konsernet her.

 • NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern, som leverer persontransport med tog og buss, godstrafikk på jernbane og snart også reiselivsprodukter. Les mer om konsernet på nsbkonsernet.no.

 • Se tall og statistikk om punktligheten på togene våre, og hvordan vi jobber for å øke antall avganger på forskjellige strekninger.

 • Finn ut mer om hvordan vi jobber for å øke hyppigheten på avgangene våre, og hvor vi jobber for å utvide togtilbudet.

 • Vi samarbeider med buss- og reiseselskaper over hele landet. Det betyr korresponderende busser ved knutepunkter og til viktige reisemål, og felles takst- og billettordninger.

 • At tog er miljøvennlig, visste du sikkert fra før. Men nøyaktig hvor miljøvennlig og hvor langt vi strekker oss for å bli enda bedre, kan du lese om her.

 • For oss betyr digitalisering å gjøre livet enklere for både kunder og ansatte. Derfor bruker vi mye tid og krefter på å utvikle nye teknologiske løsninger som faktisk funker. Her kan du lese mer om hva vi har gjort og hva som kommer.

 • For å opprettholde god kvalitet i alt vi gjør, er alle ledd i NSB underlagt et systematisk ISO-sertifisert kvalitetsprogram. Der bruker vi blant annet tilbakemeldinger fra dere til å avdekke feil, og endre og forbedre oss på bakgrunn av det. Les mer om kvalitetsarbeidet vårt her.

 • Når du skal reise mellom små og store byer i Norge, er det NSB Regiontog du reiser med. Rundt de større byene og tettstedene i Norge reiser du med NSB Lokaltog.

 • Høy trafikksikkerhet er en grunnleggende forutsetning for hvordan NSB Persontog drives og hvordan våre medarbeidere jobber.

 • Gjeldende vilkår på NSB AS hjemmeside.