Om NSB

Her finner du nyheter fra NSB, kontaktinformasjon, informasjon om NSB-konsernet og om NSB og miljø.

 • Kan vi hjelpe deg med noe? Her finner du vår kontaktinformasjon og kundeservice, samt informasjon om hittegods.

 • Har du lyst til å jobbe med oss i NSB? Hos oss er mulighetene mange! Finn informasjon om karrieremuligheter og ledige stillinger.

 • Persontogvirksomheten i NSB konsernet består av NSB AS, med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og AB Svenska Tågkompaniet.

 • Vi ønsker å gi deg så god og relevant informasjon som mulig. De som velger å si ja til å motta våre nyhetsbrev, får aktuelle nyheter og tilbud før alle andre.

 • Pressevakt: 88 00 10 00 (dette telefonnummeret er kun for journalister. For kundehenvendelser, ring vårt Kundesenter på telefon: 815 00 888)

 • Persontogvirksomheten i NSB konsernet består av NSB AS, med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og AB Svenska Tågkompaniet.

 • NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern. Persontransport med tog og buss, godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør konsernets hovedvirksomheter.

 • Når du skal reise mellom små og store byer i Norge, er det NSB Regiontog du reiser med. Rundt de større byene og tettstedene i Norge reiser du med NSB Lokaltog.

 • NSBs beste bidrag til et bedre miljø er å frakte mange passasjerer på en sikker, pålitelig og ressurseffektiv måte. Vi jobber for å tilby et reisetilbud som er sømløst, punktlig og effektivt inn og ut av de store byene, samt komfortabelt og attraktivt mellom de store byene. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål!

 • Velkommen til guiden som viser deg hvordan et samlet NSB skal fremstå i alle sammenhenger hvor vi er synlige.

 • Gjeldende vilkår på NSB AS hjemmeside.

 • Les om hvilke roller NSB, Bane NOR og Statens jernbanetilsyn har, og få forklaring på ord og begreper om togtrafikk