Varsling om avvik

Tjenesten er tilgjengelig for kjøp gjort i NSB-appen til en konkret togavgang, eller dersom du har satt opp et abonnement på en definert strekning som du pendler på.

Dersom du har valgt å aktivere varsling så vil du få pushvarslinger om:

  • forsinket tog
  • nytt spor ved avgang eller ankomst
  • nye estimerte tider for avgang og ankomst
  • feil ved infrastruktur på reisestrekningen

SMS-varsling for forsinkelser og innstillinger er ikke lenger en tjeneste vi tilbyr.