Stengt for togtrafikk mellom Drammen og Asker

Bane NOR oppgraderer Lieråstunnelen 18. november til 4. desember. Dette betyr at det ikke kjøres tog mellom Drammen og Asker i perioden.

Nøkkelinfo om avviket

  • NSB setter opp alternativ transport.
  • Togene kjører som normalt mellom Asker og Oslo og på Spikkestadbanen (L1).
  • Benytt NSB-appen for å finne alternativ reiserute.
  • Alle tog på strekningen blir berørt av arbeidene, inkludert Bergensbanen og Sørlandsbanen.
  • Dette er et omfattende og utfordrende avvik hvor det er flere hundre busser i sving i døgnet for å frakte tusenvis av reisende i et område med allerede stor biltrafikk.
  • Beregn ekstra tid til bytte mellom buss og tog, samt ta høyde for at buss kan bruke lengre tid (antatt 30-60 minutter) enn det toget normalt bruker, særlig i rushtiden.
  • Vær oppmerksom på at bussene kan få andre avgangstider enn togets ordinære avgangstid. Togene kjører til oppsatt avgangstid.
  • Retten til prisavslag ved forsinkelse gjelder ikke ved planlagte endringer i trafikken som er varslet på forhånd, og der det er informert om at ekstra reisetid må påregnes.