Oslo S-Lillestrøm/Grorud/Grefsen

I perioden fredag 19.januar kl. 20.00 - søndag 21. januar kl. 03.00 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Oslo S-Lillestrøm/Grorud/Grefsen. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l1   Spikkestad-Lillestrøm  |  Lillestrøm-Spikkestad
l2   Stabekk-Ski  |  Ski-Stabekk
l12   Kongsberg-Eidsvoll  |  Eidsvoll-Kongsberg
l13   Drammen-Dal  |  Dal-Drammen
l14   Asker-Kongsvinger  |  Kongsvinger-Asker 
L3   Oslo S-Jaren  |  Jaren-Oslo S
r10   Drammen-Lillehammer  |  Lillehammer-Drammen  
R11   Skien-Eidsvoll   |  Eidsvoll-Skien 
R30   Oslo S-Gjøvik  |  Gjøvik-Oslo S
no_line   Oslo S-Trondheim  |  Trondheim-Oslo S
 

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje og sykkel om bord i buss er de samme som for tog:
Regler for bagasje
Regler for sykkel

 


l1 Spikkestad-Lillestrøm

Fredag kl 19.50 - søndag kl. 03.00 
 
tog  Vi kjører tog mellom Spikkestad/Asker og Oslo S 
buss   Vi kjører buss mellom Oslo S og Grorud. 
tog   Vi kjører tog mellom Grorud og Lillestrøm. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog. 

Unntak: Siste tog med avgang fra Grorud 00:53 venter på busser fra Oslo.


l1 Lillestrøm-Spikkestad

Fredag kl 19.50 - søndag kl. 03.00 
 
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Grorud 
buss Vi kjører buss mellom Grorud og Oslo S. Bussene venter på togene.
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Asker/Spikkestad. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog. 

Unntak: Siste tog med avgang fra Oslo S 01:11 venter på busser fra Grorud.


l12 Kongsberg-Eidsvoll

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Vi kjører tog mellom Kongsberg og Oslo S
buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Lørenskog. Bussene kjører 20 minutter før fra Oslo S for å rekke toget fra Lørenskog.
tog Vi kjører tog mellom Lørenskog og Eidsvoll. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Unntak: Siste tog med avgang fra Oslo S 23:54 venter på busser på Lørenskog.


l12 Eidsvoll-Kongsberg

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Lørenskog
buss Vi kjører buss mellom Lørenskog og Oslo S.
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Kongsberg. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.
 
Unntak: Siste tog med avgang fra Oslo S 00:09 venter på busser fra Lørenskog.


l13 Drammen-Dal

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Vi kjører tog mellom Drammen og Oslo S
buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Lørenskog. Bussene kjører 20 minutter før fra Oslo S for å rekke toget fra Lørenskog.
tog Vi kjører tog mellom Lørenskog og Dal. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.
 
Unntak: Siste tog med avgang fra Oslo S 00:44 venter på busser på Lørenskog.


l13 Dal-Drammen

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Vi kjører tog mellom Dal og Lørenskog
buss Vi kjører buss mellom Lørenskog og Oslo S.
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Drammen. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.
 
Unntak: Siste tog med avgang fra Oslo S 00:49 venter på busser fra Lørenskog.


l14 Asker-Kongsvinger

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Vi kjører tog mellom Asker og Oslo S
buss Vi kjører direktebuss mellom Oslo S og Fetsund. Passasjerer til Lillestrøm må benytte alternativ transport for andre tog. Bussene kjører 20 minutter før fra Oslo S for å rekke toget på Fetsund.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Unntak: Siste tog med avgang fra Lillestrøm 00:15 venter på busser fra Oslo S på Fetsund.


l14 Kongsvinger-Asker

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Vi kjører tog mellom Kongsvinger og Lillestrøm
buss Vi kjører buss direkte mellom Fetsund og Oslo S.
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Asker. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Unntak: Siste tog med avgang fra Oslo 23:59 venter på busser fra Fetsund på Oslo S.


L3 Oslo S-Jaren

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

buss Passasjerer må benytte T-bane mellom Oslo S (Jernbanetorget) og Grefsen (Storo).
tog Vi kjører tog mellom Grefsen og Jaren. Togene kjører i rute.
 
Unntak: L3 med avgang fra Grefsen 23.10 og R30 med avgang fra Grefsen 00.10 venter inntil 10 minutter på passasjerer som kommer med t-banen.


L3 Jaren-Oslo S

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Vi kjører tog mellom Jaren og Oslo S
buss Passasjerer må benytte T-bane mellom Grefsen (Storo) og Oslo S (Jernbanetorget).


r10 Drammen-Lillehammer

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Benytt andre tog mellom Drammen og Oslo S.
buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Lillestrøm. Bussen går fra Oslo S kl. xx.13 for å rekke togets avgangstid fra Lillestrøm.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Lillehammer. Toget vil stoppe ekstra på Eidsvoll Verk. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.
 

Unntak: Siste toget med avgang fra Lillestrøm kl 23.45 vil vente på bussen fra Oslo S.


r10 Lillehammer-Drammen

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Vi kjører tog mellom Lillehammer og Lillestrøm. Toget vil stoppe ekstra på Eidsvoll Verk.
buss Vi kjører buss mellom Lillestrøm og Oslo S.
tog Benytt andre tog mellom Oslo S og Drammen.
 


R11 Skien-Eidsvoll

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Vi kjører tog mellom Skien/Larvik og Oslo S
buss Benytt alternativ transport for andre tog til Lillestrøm
tog Benytt andre tog fra Lillestrøm til Eidsvoll. R10 vil stoppe ekstra på Eidsvoll Verk.


R11 Eidsvoll-Skien

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Benytt andre tog fra Eidsvoll til Lillestrøm. R1 vil stoppe ekstra på Eidsvoll Verk.
buss Benytt alternativ transport for andre tog fra Lillestrøm til Oslo S.
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Larvik/Skien


R30 Oslo S-Gjøvik

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

buss Passasjerer må benytte T-bane mellom Oslo S (Jernbanetorget) og Grefsen (Storo).
tog Vi kjører tog mellom Grefsen og Gjøvik. Togene kjører i rute.
 
Unntak: L3 med avgang fra Grefsen 23.10 og R30 med avgang fra Grefsen 00.10 venter inntil 10 minutter på passasjerer som kommer med t-banen.


R30 Gjøvik-Oslo S

 Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Vi kjører tog mellom Gjøvik og Oslo S
buss Passasjerer må benytte T-bane mellom Grefsen (Storo) og Oslo S (Jernbanetorget).


no_line Oslo S-Trondheim

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Eidsvoll. Merk: Bussene kjører 30 minutter før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute fra Eidsvoll.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Trondheim. Togene kjører i rute fra Lillestrøm til Eidsvoll hvor toget venter på busser fra Oslo S.
 


no_line Trondheim-Oslo S

Lørdag kl 06.00 - søndag kl. 03.00 

tog Vi kjører tog mellom Trondheim og Lillestrøm. Merk: Passasjerer som skal til Oslo S må bytte til buss på Eidsvoll.
buss Vi kjører buss mellom Eidsvoll og Oslo S
 


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-003