Egersund-Moi/Snartemo

I perioden 11. desember 2017 - 9. desember 2018 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Egersund-Moi/Snartemo. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:


 no_line   Stavanger-Kristiansand-Oslo S  |  Oslo S-Kristiansand-Stavanger


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


no_line Stavanger-Kristiansand-Oslo S

6. august - 8. desember

Mandag-torsdag
Tog fra Stavanger kl. 06:47 til Oslo S kl. 14:25
Tog fra Stavanger kl. 08:47 til Oslo S kl. 16:25
Tog fra Stavanger kl. 12:48 til Oslo S kl. 20:25
buss Vi kjører buss mellom Stavanger og Moi. Merk: Bussene kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute fra Moi. 
tog Vi kjører tog mellom Moi og Kristiansand/Oslo S.
Merk:
Tog fra Stavanger kl. 17:48 til Kristiansand kl. 20:47
Toget er innstilt Stavanger-Egersund og kunder bes benytte tog fra Stavanger kl.16:54 til Egersund kl.18:06.
 tog Vi kjører tog mellom Egersund og Kristiansand.

 

Søndag
Tog fra Stavanger kl. 06:47 til Oslo S kl. 14:25
Tog fra Stavanger kl. 08:47 til Oslo S kl. 16:25
Tog fra Stavanger kl. 10:16 til Oslo S kl. 18:25
buss Vi kjører buss mellom Stavanger og Moi. Merk: Bussene kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute. 
tog Vi kjører tog mellom Moi og Oslo S 


no_line Oslo S-Kristiansand-Stavanger

6. august - 8. desember

Mandag-torsdag
Tog fra Oslo S kl. 04:19 til Stavanger 12:05
Tog fra Oslo S kl. 07:25 til Stavanger 15:05
Tog fra Oslo S kl. 09:25 til Stavanger 17:19
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Moi.
buss Vi kjører buss mellom Moi og Stavanger. Bussene venter på toget fra Oslo.

Lørdag
Tog fra Oslo S kl. 07:25 til Stavanger 15:05
Tog fra Oslo S kl. 11:25 til Stavanger 19:35
Tog fra Oslo S kl. 14:25 til Stavanger 22:04
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Moi.
buss Vi kjører buss mellom Moi og Stavanger. Bussene venter på toget fra Oslo.

Søndag
Tog fra Kristiansand kl. 09:09 til Stavanger 12:05
tog Vi kjører tog mellom Kristiansand og Moi.
buss Vi kjører buss mellom Moi og Stavanger. Bussene venter på toget fra Oslo.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-001

Last changed: