Egersund-Sira/Snartemo

I perioden 11. desember 2017 - 9. desember 2018 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Egersund-Sira/Snartemo. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:


 no_line   Stavanger-Kristiansand-Oslo S  |  Oslo S-Kristiansand-Stavanger


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


no_line Stavanger-Kristiansand-Oslo S

Mandag-torsdag mellom kl. 06.00 og 19.30
Tog fra Stavanger kl. 06:22 til Oslo S 14:25
Tog fra Stavanger kl. 08:22 til Oslo S 16:25
Tog fra Stavanger kl. 12:23 til Oslo S 20:25
Tog fra Stavanger kl. 17:23 til Kristiansand 20:47
buss Vi kjører buss mellom Stavanger og Sira. Merk: Bussene kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute fra Sira. 
tog Vi kjører tog mellom Sira og Kristiansand/Oslo S.

Merk: I periodene 3-6. September og 10-13. September kjører vi buss Stavanger-Snartemo og tog Snartemo-Kristiansand/Oslo S.  

Lørdag
Tog fra Stavanger kl. 15:42 til Kristiansand 19:08
buss Vi kjører buss mellom Stavanger og Sira. Merk: Bussene kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute. 
tog Vi kjører tog mellom Sira og Kristiansand

Søndag
Tog fra Stavanger kl. 06:22 til Oslo S 14:25
Tog fra Stavanger kl. 08:22 til Oslo S 16:25
Tog fra Stavanger kl. 09:51 til Oslo S 18:25
buss Vi kjører buss mellom Stavanger og Sira. Merk: Bussene kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute. 
tog Vi kjører tog mellom Sira og Oslo S


no_line Oslo S-Kristiansand-Stavanger

Mandag-torsdag mellom kl. 06.00 og 19.30
Tog fra Oslo S kl. 04:19 til Stavanger 12:21
Tog fra Oslo S kl. 07:25 til Stavanger 15:20
Tog fra Oslo S kl. 09:25 til Stavanger 17:20
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Sira.
buss Vi kjører buss mellom Sira og Stavanger. Bussene venter på toget fra Oslo.


Merk:
Den 3-6. September og 10-13. September kjører vi tog Oslo S-Snartemo og buss Snartemo-Stavanger S.  

Lørdag
Tog fra Oslo S kl. 07:25 til Stavanger 15:20
Tog fra Oslo S kl. 11:25 til Stavanger 19:37
Tog fra Oslo S kl. 14:25 til Stavanger 22:22
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Sira.
buss Vi kjører buss mellom Sira og Stavanger. Bussene venter på toget fra Oslo.

Søndag
Tog fra Kristiansand kl. 09:09 til Stavanger 12:21
tog Vi kjører tog mellom Kristiansand og Sira.
buss Vi kjører buss mellom Sira og Stavanger. Bussene venter på toget fra Oslo.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-001