Arbeider på Østfoldbanen og i Lieråsen tunnel sommeren 2018

Fra 23. juni til og med 5. august sommeren 2018 skal Bane NOR arbeide med nybygging og vedlikehold. Arbeidene gjøres på Østfoldbanen og i Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen

Nøkkelinformasjon om arbeidene:
• Drammen – Asker: Lieråsen tunnel er stengt for togtrafikk fra lørdag 23. juni til og med søndag 5. august.
• 28. og 29. juli er det stengt mellom Oslo S - Drammen.

• Østfoldbanen er stengt for togtrafikk på disse strekningene:
Uke 26 (23. juni – 29. juni): Stengt mellom Kolbotn – Rygge og Kolbotn-Mysen/Rakkestad.
Uke 27 – 30 (30.juni - 29. juli): Stengt Oslo S - Mysen/Rakkestad og Oslo - Rygge.
Uke 31 (30. juli – 5. august): Stengt Vestby-Rygge.

• NSB setter opp alternativ transport. Den første uken av arbeidene blir ekstra utfordrende da det fortsatt er mange reisende og stor trafikk
• Beregn ekstra tid til bytte mellom buss og tog, samt ta høyde for at buss kan bruke lengre tid (antatt 30 - 60 minutter) enn det toget normalt bruker
• Vær oppmerksom på at bussene kan få andre avgangstider enn togets ordinære avgangstid. Togene kjører til oppsatt avgangstid.
• Retten til prisavslag ved forsinkelse gjelder ikke ved planlagte endringer i trafikken som er varslet på forhånd, der det er informert om at ekstra reisetid må påregnes.

• Togene kjører som normalt mellom Asker og Oslo (med unntak av R11) og på Spikkestadbanen (L1).
• Alle tog og togselskap som kjører på disse strekningene blir berørt av arbeidene, inkludert Flytoget.
• For detaljer for din reise, benytt reiseplanleggeren på nsb.no og NSBs billettapp.
• Vær oppmerksom på at det også er sommerruter

• Det vil også være arbeider på Vestfoldbanen fra 7. august til og med 23. September. Mer detaljer om arbeidene og alternativ transport kommer nærmere sommeren.

Les også pressemeldinger om arbeidene:
 Omfattende arbeider på jernbanen sommeren 2018
23. juni starter seks uker med arbeider I Lieråsen tunnel
23. juni starter seks uker med arbeider på Østfoldbanen
For English information about the engineeringworks and how to travel

Dette skal Bane NOR gjøre I sommer