Slik blir du konduktør

Utlysing av ledige stillinger som konduktør skjer etter vurdert behov. Det rekrutteres normalt 20 konduktøraspiranter per utlysning.

Slik blir du konduktør

Utlysing av ledige stillinger som konduktør skjer etter vurdert behov. Det rekrutteres normalt 20 konduktøraspiranter per utlysning.

Stillinger lyses ut etter vurdering av det samlede behov på internett og i lokale medier.

Søknadsfrist vurderes etter behov.

Når du ønsker å søke en annonsert stilling hos oss som konduktøraspirant, blir du bedt om å gjøre dette elektronisk. Du får umiddelbart en bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Alle søknader blir vurdert ut fra kompetansekrav. Kompetansekrav blir beskrevet i utlysningstekst. Alle ansatte som deltar i togfremføringen må ha godkjent sikkerhetstjeneste. Helsekravene er absolutte for å ha sikkerhetstjeneste.

Det er HR-avdelingen i NSB Øst eller NSB Riks som rekrutterer konduktører. 

Rekruttering av konduktøraspiranter:

Når NSB utlyser konduktøraspirantstillinger foregår prosessen slik:

Vi lyser ut stillingene i relevante medier samt egne hjemmesider

- Du må søke elektronisk (vi tar kun imot elektroniske søknader)

- Søker må besvare spørsmål vedrørende blant annet helse, hørsel, turnus og utdanningskrav

- De som  innfrir disse kravene går videre i prosessen og får tilsendt relevante tester (evne, ferdighet og personlighetstest)

- På grunnlag av tilfredsstillende samlet  testresultat blir man invitert videre til intervju for verifisering av nevnt kompetanse

- Helse og hørselskravet sjekkes av vår bedriftshelsetjeneste

- Vi foretar en helhetsvurdering av de aktuelle kandidater når vi har innhentet referanser og kredittsjekk