Slik blir du lokomotivfører

Vi mottar mange hyggelige henvendelser fra personer som søker informasjonen om lokomotivføreryrket.

Vi skiller mellom fire typer kandidater:

 • Du er interessert i lokomotivføreryrket
 • Du studerer ved Norsk jernbaneskole og søker informasjon om jobbmulighet i NSB
 • Du er student ved Norsk jernbaneskole og søker stilling som lokomotivfører under grunnopplæring
 • Du er sertifisert lokomotivfører og søker stilling som lokomotivførerInteressert i lokomotivføreryrket

 • Vi henviser ofte til Norsk jernbaneskole – eneste skole som utdanner lokomotivførere i Norge.Student ved Norsk jernbaneskole som søker informasjon om jobbmulighet i NSB

 • Vi tar alltid kontakt med studentene i løpet av den første perioden på skolen
 • Vi inviterer studentene til felles informasjonsmøte. Dette blir gjennomført for hvert kull. På informasjonsmøtet forventes det at du presenterer din CV.Student ved Norsk jernbaneskole søker som lokomotivfører under grunnutdanning

 • Om du ønsker å søke en annonsert stilling hos oss blir du bedt om å gjøre dette elektronisk. Du får en bekreftelse på at søknaden din er mottatt.
 • Vi gjennomfører intervju for å kvalitetssikre en god utvelgelse.
 • Kandidater som er aktuelle blir bedt om å oppgi referanse.Sertifisert lokomotivfører

 • De som ønsker å søke en annonsert stilling hos oss blir bedt om å gjøre dette elektronisk. Du får en bekreftelse på at søknaden din er mottatt.
 • Vi gjennomfører intervju for å kvalitetssikre en god utvelgelse av eksterne søkere. Interne søkere intervjues normalt ikke og konkurrerer om stillingene basert på ansiennitet.
 • Kandidater som er aktuelle blir bedt om å oppgi referanse. Dette blir gjort i sluttfasen av prosessen og gjelder kun eksterne søkere.